Działka rolna 3000 m², Stobno

działka rolna • na sprzedaż • rynek wtórny • Stobno

120 000  • 3000 
40 zł za m2

 Kontakt

Na sprzedaż działka rolna usytuowana na wzniesieniu w malowniczej miejscowości Stobno Małe.

Plan zagospodarowania przestrzennego :
Teren oznakowany symbolem 4R, przeznacza się na cele użytkowania rolniczego polegającego na uprawach polowych, sadowniczych oraz użytkowaniu łąk, pastwisk, zbiorników wodnych dla celów hodowlanych - z zachowaniem torfowisk i oczek śródpolnych.

Na ww. terenie dopuszcza się:
1) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej związane bezpośrednio ze sposobem rolniczego użytkowania gruntów;
2) nasadzenia liniowe śródpolne drzew lub krzewów wzdłuż granic nieruchomości rolnych;
3) różne formy zieleni nieurządzonej na terenach wydzielonych jako użytki ekologiczne i obszary przyrodniczo cenne oraz na pozostałych terenach
sklasyfikowanych jako nieużytki;
4) drogi dojazdowe do pól uprawnych.

Zapraszam na prezentację.

  • powierzchnia: 3000 m2
  • powierzchnia działki: 3000 m2
  • ogrodzenie: nie ogrodzona
  • dojazd: polny
  • numer oferty: ELT32104
  • data dodania: 10 Sierpień 2022
  • data ostatniej aktualizacji: 26 Wrzesień 2022


Dane kontaktowe

Logo agencji

LOKUM NIERUCHOMOŚCI

al. Wyzwolenia 4A/1 70-553 Szczecin

tel: +48 91 812 30 88

tel: +48 886 169 788

Zdjęcie agenta nieruchomości

LOKUM NIERUCHOMOSCI

tel: +48 91 812 30 88

tel: +48 662 220 876

Osoba do kontaktu: LOKUM NIERUCHOMOSCI

Instrukcje kontaktowe: LOKUM NIERUCHOMOSCI telefoniczny/ osobisty / mail