Działka rolna 3395 m², Poczernin

działka rolna • na sprzedaż • rynek wtórny • Poczernin

169 750  • 3395 
50 zł za m2

 Kontakt

Na sprzedaż działka rolno budowlana o powierzchni 3394 m2, w miejscowości Poczernin położonej 14 km od Stargardu, 33 min jazdy samochodem od Szczecina, 25 km od Goleniowa. Miejscowość z dostępem do komunikacji miejskiej - Autobus MPK STARGARD, świetny dojazd do drogi szybkiego ruchu DK 142.

* Powierzchnia działki 3395 m2 z dostępem do drogi publicznej.
* Zapewnienie od operatora Enea dostawy prądu do działki.

Działka idealna pod inwestycję
50 zł/m2.

* Szerokość działki ok. 42 m2
* Długość działki ok. 83 m2
* Otoczenie:
- Las
- Rzeka
- Sklep
- 33 min jazdy samochodem do Szczecina

W studium działka o przeznaczeniu M/UT - Mieszkaniowo/Usługowo-Turystycznym

Zasady zagospodarowania terenów: M:
Funkcje terenów:
a) podstawowa:
− mieszkaniowa z dominacji zabudowy jednorodzinnej w różnych formach: w tym zabudowa
zagrodowa, wielorodzinna i zamieszkania zbiorowego;
b) funkcje dopuszczalne:
− usługowa,
− rolnicza,
− administracyjna obsługa ludności,
− usługi komercyjne i publiczne,
− kultura, oświata i sport,
− infrastruktura techniczna,
− ziele urządzona,
− ogólnodostępne tereny rekreacyjne,
− minimalna wielkość nowo wydzielanych działek 1000m2, a w wyjątkowych wypadkach 800m2 ,a dla zabudowy szeregowej nie mniej niż 300m2
− wysokość projektowanej zabudowy (nie więcej jak 2 kondygnacje nadziemne w budownictwie jednorodzinnym i 4 kondygnacje nadziemne w budownictwie wielorodzinnym, przy czym adekwatnie druga i czwarta kondygnacja jako ukryta w dachu wysokim (o kącie nachylenia powyżej 30 stopni), wyjątkowo w zabudowie wielorodzinnej dopuszcza się dachy płaskie, zawsze jednak należy uwzględnić istniejące w sąsiedztwie zabudowy, jej parametry i nowej zabudowy kształtowa jako kontynuacji istniejącej);
− możliwość stosowania dominant (elementów wszystkich od zakładanych wysokości), pod
warunkiem przestrzennego uzasadnienia w krajobrazie;
− nowe wydzielenia działek w miarę możliwości należy prowadzić prostopadle do linii
rozgraniczających drogi, ulice, chyba że inny podział jest uzasadniony lokalnymi
uwarunkowaniami;
− należy przestrzega zapisów planistycznych odnośnie stosowania form i materiałów
architektonicznych nawiązujących do dziedzictwa kulturowego regionu;
− ustala si dla danej jednostki elementarnej powierzchni zabudowy działki mieszkaniowej i
rekreacyjnej, na całym terenie maksymalnie do - 30% powierzchni działki;

Strefa funkcji rekreacji - symbol „UT”.
Zasady zagospodarowania terenów:
Funkcje terenów:
− zabudowa rekreacji indywidualnej;
− zabudowa pensjonatowa, hotelowa;
− zabudowa mieszkaniowa zbiorowego zamieszkania;
− obszary rekreacji indywidualnej;
− obszary rekreacji masowej, sporty wodne, zagospodarowanie planu.
− usługi turystyczne w obiektach kubaturowych.
Dla funkcji zabudowy rekreacyjnej indywidualnej ustala się parametry jak dla funkcji mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem dachów płaskich.
Dla zabudowy pensjonatowej ustala się:
− powierzchnia zabudowy działki do 40%;
− wielkości powierzchni działki dostosowana do ilości miejsc pobytowych - nie mniej niż 50m2
na osobę;
− maksymalna wysokość zabudowy do 12m, do 3 kondygnacji nadziemnych w tym jedna w
poddaszu;

− stanowiska parkingowe do określenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
nie mniej niż jedno miejsce parkingowe na pokój.
Dla terenów przywodnych zachowa ogólny dostęp do wody (wg Prawa wodnego).


Polecam ze względu na lokalizację oraz cenę
Serdecznie zapraszam na prezentację

  • powierzchnia: 3395 m2
  • powierzchnia działki: 3395 m2
  • ogrodzenie: nie ogrodzona
  • dojazd: polny
  • numer oferty: PTR25352
  • data dodania: 18 Wrzesień 2023
  • data ostatniej aktualizacji: 24 Listopad 2023


Dane kontaktowe

Logo agencji

LOKUM NIERUCHOMOŚCI

al. Wyzwolenia 4A/1 70-553 Szczecin

tel: +48 91 812 30 88

tel: +48 886 169 788

Zdjęcie agenta nieruchomości

LOKUM NIERUCHOMOSCI

tel: +48 91 812 30 88

tel: +48 662 220 876

Osoba do kontaktu: LOKUM NIERUCHOMOSCI

Instrukcje kontaktowe: LOKUM NIERUCHOMOSCI telefoniczny/ osobisty / mail